Impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn bestemd voor projecten die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Naast de professionele kunsten, zijn de impulsgelden ook beschikbaar voor projecten op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Financiering met een blijvend effect en géén eenmalige projectsubsidie.

Kijk voor meer informatie op:

Kunstbalie - Impulsgelden of BKKC - Impulsgelden