crowdfunding voor het onderwijs

Crowdfunding is een mooie manier om aan financiering te komen. Zowel in de amateurkunst als in de professionele kunst is hier al veel succes mee geboekt. Ook voor het onderwijs is het een goede manier om aan extra financiën te komen bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten, voor kostuums voor de eindmusical of deelname aan een landelijk talentenprogramma met je klas.

Het boekje over crowdfunding is digitaal in te zien via http://www.kunstbalie.nl/crowdfunding

Voor meer informatie en inspiratie over crowdfunden: - in het onderwijs: http://geefonderwijs.nl

- voor kunst en cultuur: voordekunst.nl

- voor talentontwikkeling: https://cultuur.talentboek.nl